Creează lecții mai bune mai repede
1) You _______________ a good student  a) are b) is 2) I ________________ a teacher a) is b) am 3) is a cat a) It  b) he 4) is my dad a) She b) It c) He 5) is my mum a) She b) it c) he

Comutare șablon

Activități interactive

Clasament

Activități similare din Comunitate

Comutare șablon

Activități interactive