• Un număr întreg se divide cu 2 dacă cifra unităţilor este ____. • Un număr întreg se divide cu 3 (sau 9) dacă suma cifrelor sale se divide cu ____. • Un număr se divide cu 4 (sau 8) dacă numărul format din ultimele sale două (trei) cifre este un număr divizibil cu ____. • Un număr întreg se divide cu 5 dacă ultima sa cifră este ____. • Un număr întreg se divide cu 25 dacă ultimele sale două cifre sunt ____.  Singurul număr prim par este ____. Produsul a două numere întregi consecutive ____.  Produsul a trei numere întregi consecutive ____.  Produsul a patru numere întregi consecutive ____.

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?