1) Când îi lași un bilet mamei să o anunți că ai plecat la un coleg, mai întâi scrii, în colțul din dreapta sus: a) formula de adresare b) formula de încheiere c) semnătura d) data 2) Seria care cuprinde doar cuvinte formate din 2 silabe este: a) pachet, puternic, număr b) Ciprian, rând, cuie c) dans, pătrat, cuptor d) robot, balon, cuvânt 3) Înteacăsegăsescboabeledemazăre. Separând cuvintele din propoziția anterioară, obținem: a) 4 cuvinte b) 5 cuvinte c) 6 cuvinte d) 7 cuvinte 4) Ghiță, un, este, grijuliu, băiat. Ordonând cuvintele, obținem propoziția: a) Ghiță este un băiat. b) Este un băiat grijuliu. c) Ghiță este un băiat grijuliu. d) Ghiță este băiat grijuliu. 5) Cuvintele: ghid, ghips, ghiveci, ghici a) au același număr de silabe. b) încep cu același grup de litere. c) se termină cu aceeași literă. d) conțin litera r. 6) Trăiau odată trei purceluși. Mama lor i-a sfătuit să se ferească de lupul cel mare și rău. Ca să se apere de lup, purcelușii și-au construit case: primul din paie, al doilea, nu din paie, ci din lemne, iar al treilea, cu timp și răbdare, a ridicat-o din cărămizi. Deci, al doilea purceluș a înălțat casa din: a) cărămizi b) paie c) lemne d) carton 7) Dacă ai sta și te-ai gândi,/Un țăruș pare a fi./Culoarea-i ca portocala/Și alungă iute boala. Ghici! a) portocala b) morcovul c) ridichea d) bomboana 8) În mijlocul unei păduri uriașe, pline de arbori, de flori și de animale, trăia o broscuță mică cât o unghie. O chema Bibi și avea patru puișori, patru mormoloci drăgălași. Pădurea era plină de: a) arbori și flori b) flori și animale c) uriași d) arbori, flori și animale 9) ___________ are un talent de pictoriță. Cuvântul potrivit pentru a completa propoziția este: a) cartea b) Alexandra c) Matei d) Lucian 10) A fost o dată un înpărat care își cheltuea toată averea pe îmbrăcăminte. În enunțul dat sunt..... cuvinte scrise greșit. a) 3 b) 2 c) 1 d) niciunul

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?