Masa unui corp: mărime fizică ce măsoară inerția corpului, are simbolul m sau M, unitatea de măsură în S.I. este kg, se măsoară cu cântarul sau balanța, nu depinde de locul unde locul unde se găsește corpul , 50 kg, Greutatea unui corp: mărime fizică ce măsoară interacțiunea dintre corp și Pământ, are simbolul G , unitatea de măsură în S.I. este N, se măsoară cu dinamometrul, depinde de locul unde se găsește corpul, 500 N,

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?