Creează lecții mai bune mai repede
litosferă, astenosferă, nucleu, placi tectonice, echilibru izostatic, subducție , rift, minerale, roci,

Scoarța terestră ca suport al reliefului: structură și alcătuire petrografică

Comutare șablon

Activități interactive

Clasament

Activități similare din Comunitate

Comutare șablon

Activități interactive