Creează lecții mai bune mai repede
1) 1. Care este suma numerelor 7 și 2? a) 10 b) 7 c) 9 d) 8 2) 2. Care este diferența numerelor 9 și 3? a) 6 b) 8 c) 5 d) 2 3) 3. Rezultatul corect al calculelor 1 + 5 + 2 este: a) 9 b) 10 c) 8 d) 6 4) 4. Rezultatul corect al calculelor 9 - 5 + 3 este: a) 7 b) 8 c) 9 d) 5 5) 5. Într-o vază sunt 3 trandafiri și 2 garoafe. Câte flori sunt în vază? a) 7 b) 5 c) 10 d) 4 6) 6. Pe o tavă sunt 4 mere roșii și 5 mere galbene. Câte mere sunt în total? a) 8 b) 9 c) 10 d) 7 7) 7. Adunând vecinii numărului 4 obținem suma: a) 7 b) 5 c) 8 d) 9 8) 8. Dacă din 9 scad 7 obțin restul: a) 4 b) 7 c) 16 d) 2 9) 9. Cea mai mare sumă este: a) 4 + 2 b) 5 + 4 c) 2+6 d) 6+4

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive