1) CE ÎNSEAMNĂ VALOARE MORALĂ? a) MODUL ÎN CARE GÂNDEȘTI,VORBEȘTI,TE PORȚI b) TRĂSĂTURĂ NEGATIVĂ c) TRĂSĂTURĂ POZITIVĂ 2) TRĂSĂTURILE MORALE ALE UNEI PERSOANE POT FI: a) POZITIVE,NEGATIVE b) TRĂSĂTURI FIZICE c) LEGATE DE ASPECTE VESTIMENTARE 3) TRĂSĂTURILE POZITIVE SE NUMESC a) CALITĂȚI b) ATITUDINI c) COMPORTAMENTE 4) TRĂSĂTURILE NEGATIVE SE NUMESC a) ERORI b) DEFECTE c) GREȘELI 5) FIDELITATEA ÎNSEMNĂ a) DEVOTAMENT,STATORNICIE b) SCHIMBĂTOR ÎN COMPORTAMENT c) TRĂDARE 6) TRĂSĂTURI POZITIVE: a) ALTRUISM ,FĂȚĂRNICIE,LAȘITATE b) ONESTITATE,EMPATIE,TOLERANȚĂ c) INDIFERENȚĂ,COMPASIUNE,CURAJ 7) TRĂSĂTURI NEGATIVE: a) SLĂBICIUNE,EGOISM,INCORECTITUDINE b) INTEGRITATE,DEZONOARE,IMORALITATE c) INDECISĂ,PERSEVERENTĂ,NEASUMATĂ 8) ANTONIME PENTRU EMPATIE a) APATIE ,INDIFERENȚĂ b) NEÎNCREDERE,FĂȚĂRNICIE c) BUNĂVOINȚĂ,LAȘITATE 9) SINONIME PENTRU INTEGRITATE: a) DEZONOARE,NECINSTE b) CORECTITUDINE c) COOPERARE 10) EMPATIE a) A-I ÎNȚELEGE PE CEI DIN JUR b) A IGNORA c) A FI CORECT 11) OPUS PENTRU ALTRUISM a) EGOISM b) NECINSTE c) RĂUTATE 12) PROVERB CORESPUNZĂTOR PENTRU BUNĂTATE a) MESERIA BRĂȚARĂ DE AUR b) CINSTEA ȘI BUNĂTATEA ÎNTREC FRUMUSEȚEA c) VORBA REA RĂNEȘTE MAI MULT DECÂT O SABIE 13) CE ÎNSEAMNĂ COMPASIUNE ? a) A-ȚI PĂSA DE CEI DIN JUR b) A-I ACCEPTA PE CEI DIN JUR c) A AVEA PRINCIPII,A LE RESPECTA 14) CE ÎNSEAMNĂ TOLERANȚĂ ? a) A-ȚI PĂSA DE CEI DIN JUR b) A-I ACCEPTA PE CEI DIN JUR c) A FI CORECT 15) OPUS COMPASIUNII a) NEMILOS,DUR,RĂZBUNĂTOR b) NEÎNCREDERE,NEASUMARE c) INCORECTITUDINE,INDIFERENȚĂ 16) TRĂSĂTURI MORALE POZITIVE : a) INTEGRITATE,COOPERARE,EMPATIE b) EGOISM,FĂȚĂRNICIE,APATIE c) ONESTITATE,SINCERITATE,NEASUMARE 17) TRĂSĂTURI MORALE NEGATIVE : a) IMORALITATE,NECINSTE,EGOISM b) BUNĂVOINȚĂ,INSTABILITATE,PERSEVERENȚĂ c) COOPERARE,APATIE,NEPĂSARE 18) VALORI MORALE : a) PRINCIPII UTILE ȘI IMPORTANTE b) TRĂIRI SUFLETEȘTI c) TRĂSĂTURI FIZICE ȘI COMPORTAMENTALE 19) SĂ FII CINSTIT ÎNSEMNĂ a) SĂ FII CORECT,ONEST,INTEGRU b) PERSEVERENT,TOLERANT c) BINEVOITOR,ALTRUIST 20) IDENTIFICĂ TERMENII CARE POT FI CARACTERISTICI UNEI PERSOANE EGOISTE a) SINGURATIC,INVIDIOS,ȘIRET b) VOIOS,SOCIABIL.COOPERANT c) MARGINALIZAT,GENEROS,MULȚUMIT

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?