40 - 10+30, 80 - 30+50, 20 - 30-10, 10 - 20-10, 70 - 50+20, 60 - 70+30-40, 90 - 60+40-10, 100 - 90-60+70,

Adunarea și scăderea nr. naturale formate din zeci

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?