verb, pronume, substantiv, numeral, adjectiv, prepoziție, subiect, predicat, atribut,

Părțile de vorbire și părțile de propoziție - consolidare, clasa a V-a

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?