1) Andrei desenează un triunghi dreptunghic △ABC cu m(∢B)=900  și observă că ipotenuza triunghiului este latura : a) AB b) AC c) BC 2) Într-un triunghi dreptunghic unghiurile ascuțite sunt a) complementare b) suplementare c) congruente 3) Un triunghi dreptunghic isoscel are măsura unghiurilor ascuțite egală cu: a) 300 b) 600 c) 450 4) Într-un triunghi △MNP, m(∢N)=300 și m(∢P)=600 . Dacă NP=6 cm atunci lungimea segmentului MP va fi egală cu: a) 3 cm b) 6 cm c) 4 cm 5) Într-un triunghi dreptunghic, lungimea medianei corespunzătoare ipotenuzei este egală cu: a) suma lungimilor catetelor b) jumătate din lungimea ipotenuzei. c) lungimea ipotenuzei 6) Fie triunghiul △ABC dreptunghic isoscel, m(∢A)=900. Știind că ipotenuza are lungimea egală cu 10 cm, lungimea înălțimii corespunzătoare ipotenuzei are lungimea egală cu: ipotenuze a) 10 cm b) 20 cm c) 5 cm 7) Fie un triunghi △ABC înscris într-un cerc de centru O și rază R. Știind că diametrul BC al cercului are lungimea egală cu 8 cm atunci: a) m(∢A)=900 și AO=8 cm b) m(∢A)=900 și AO=4 cm c) m(∢A)=600 și AO=8 cm 8) Într-un triunghi dreptunghic △EFG, cu m(∢E)=900 , EG=9 cm și FG=18 cm, măsura unghiului ∢G este egală cu: a) 600 b) 300 c) 450 9) Ioana, Maria și Vlad realizează o hartă a traseului turistic pe care l-au parcurs în vacanță și observă că drumul de la cabanele A, B și C formează un triunghiul echilateral. Dacă cu lungimea înălțimii triunghiului este egală cu 12 hm, distanța de la mijlocul laturii BC la AC este egală cu: a) 10 hm b) 120 dam c) 0,6 km 10) Fie un triunghi △ABC în care M este mijlocul laturii BC. Știind că AM=20 cm și BC=4 dm, atunci: a) triunghiul  △ABC este isoscel și AC=4 dm b) triunghiul △ABC este dreptunghic și MB=200 mm c) triunghiul △ABC este dreptunghic și AB=20 cm 11) Știind că triunghiul △ABC este dreptunghic isoscel cu m(∢A)=900 , atunci: a) [AB]≡[AC] b) [BC]≡[AC] c) [AB]≡[BC] 12) Fie un cerc de centru O și diametru MN cu raza de lungime 4 cm. Dacă punctul P este situat pe cerc astfel încât m(∢MPO)=900 , atunci: a) PM=4 cm și arcul NP are măsura egală cu 1200 . b) m(∢NPO)=300 și PN=4 cm. c) PN=4 cm și triunghiul △MPN este dreptunghic.

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?