Activul patrimonial cuprinde ____ economice şi ____ de creanţă deţinute de întreprindere. Un activ constituie o ____ controlată de întreprindere ca rezultat al unor fapte____ generatoare de ____ economice viitoare. Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor si ____ cu valoare economică, aparţinând unei persoane ____ sau juridice, precum si bunurile economice la care acestea se referă. Activele deținute pe termen scurt și care, de regulă, participă la un singur ciclu de exploatare ori se decontează în cel mult ____ luni sunt active ____. Resursele proprii sunt ____ puse la dispoziţia entităţii economice de către ____, acţionari, de unitatea însăşi sau de alte persoane şi pentru care nu există obligaţia de ____ la o scadenţă determinată. Resursele străine sunt capitalurile puse la dispoziţia entităţii economice de către ____ (furnizori, clienţi, personal, bănci şi alte instituţii financiare, stat, alte persoane fizice sau juridice) şi pentru care există o ____ certă de rambursare la o ____ determinată. Provizioanele sunt ____ constituite pe seama cheltuielilor în vederea acoperirii efectelor ____ viitoare probabile ale unor evenimente trecute sau prezente. Imobilizări necorporale sunt valori şi ____ deţinute de entitatea economică pe termen ____ şi care nu au o formă fizică, concretă: nu sunt ____. Bunurile concrete folosite pe termen ____ de entitate în activitățile de ____, de prestări servicii, de comerț, în scopuri administrative sau pentru a fi date cu chirie se regăsesc în contabilitate ca imobilizări corporale.

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?