Brevetul - actul prin care i se recunoaşte unei persoane dreptul de proprietate asupra unei invenţii, Concesiunile - cheltuieli efectuate de agenţii economici în scopul obţinerii dreptului de folosire şi exploatare a unui bun proprietatea statului pe o perioadă determinată în schimbul unei sume de bani numită redevenţă, Cheltuielile de constituire - cheltuieli de înmatriculare şi înregistrare la Registrul comerţului, Cheltuielile de dezvoltare - cheltuieli care au drept scop crearea de noi tehnologii, noi produse sau îmbunătăţirea celor existente, Mărcile - cheltuieli pentru semne distinctive care să deosebesc produsele pe piaţă de alte produse similare, Licenţa - cheltuieli efectuate pentru a obține dreptul de a utiliza un brevet, Fondul comercial - apare la achiziționarea unei societăți comerciale și reprezintă diferența dintre costul de achiziție și valoarea justă a activului , Imobilizări necorporale în curs de execuție - imobilizări necorporale care nu au fost finalizate până la sfârşitul exerciţiului financiar, Alte imobilizări necorporale - programe informatice,

Tema

Fonturi

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?