A descrie înseamnă.... - a evidenția trăsături, caracteristici, Diminitivul de la ,,pomi" este.... - pomișori, În descrierea de tip tablou se prezintă... - un colț de natură, peisaj, spațiu, Autor subiectiv înseamnă persoanele.... - I și a II-a, În ,, Ș-apoi cu reverențe pomii s-au înclinat pân' la pământ" este... - o personificare, În descrierea de tip portret se prezintă... - o persoană, un personaj, Autor obiectiv înseamnă - persoana a III-a, În ,,Vor deveni ce-au fost de-a pururi: caișii, zarzării și prunii" există: - o enumerație, Descrierea subiectivă trezește... - sentimente, În ,,Cu legănări abia simțite și ritmice" există: - epitete, Limbaj artistic înseamnă... - figuri de stil și imagini artistice,

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?