Seceta - fenomenul natural caracterizat prin apariţia unui deficit de umezeală în aer şi în sol, Îngheţul - poate deveni fenomen de risc atunci când se produce întâmplător în afara sezonului obişnuit, Viscolul - vântul puternic, determină troienirea zăpezii, Deşertificarea - transformare treptată a unor terenuri cu soluri fertile în deşerturi, Ceaţa - mici picături de apă aflate în suspensie, care reduc vizibilitatea,

Realizati asocierea dintre fiecare fenomen de risc şi modul de manifestare corespunzător:

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?