Simbolul greutăţii unui corp este litera ____. ____ este simbolul pentru newton, adică unitatea de măsură pentru forță în Sistemul Internațional de Unități de Măsură. Simbolul N provine de la numele fizicianului ____. Orice corp este atras de pământ cu o anumită forţă de greutate G= m·g, unde m este masa corpului, iar g este ____ gravitaţională. Accelerația gravitaţională are valoarea egală cu greutatea unităţii de masă şi depinde de poziţia (depărtarea) corpului faţă de ____ Pământului. Pentru ____ accelerația gravitaţională are valoarea aproximativ egală cu 9,8 N/kg. Pe planete diferite, greutatea unui corp are valori ____, dar masa acelui corp este aceeaşi. Un newton este ____ necesară pentru a imprima o accelerație de 1 m/s² unui corp cu masa de 1 kg. Instrumentul de măsură al greutăţii unui corp este ____. Principiul care stă la baza funcţionării unui dinamometru este dependenţa ____ a alungirii unui resort metalic de forţa deformatoare, respectiv de greutatea corpului suspendat în cârligul acestuia.

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?