bucălată - cu obrajii plini, grăsuți, șalvari - pantaloni foarte largi, strânși la gleznă, copcă - gaură făcută în gheața unui râu, a unei bîlți, pentru pescuit, cleștar - cristal, mlădios - elastic,

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?