1) Pasărea zboară ... creangă în alta. a) dintr-o b) dintr-un c) într-un d) într-o 2) ………….. zi, am fost la pădure cu familia mea. a) într-o b) într-un c) dintr-o d) dintr-un 3) Verişoara mea locuieşte ... bloc cu opt etaje. a) într-o b) într-un  c) dintr-o d) dintr-un 4) Veveriţa strânge provizii pentru iarnă ..... scorbură. a) într-o b) într-un c) dintr-o d) dintr-un 5) Bunicii mei trăiesc .... sat de la munte. a) într-o b) într-un c) dintr-o d) dintr-un 6) Am cules multe fructe proaspete .... livadă.  a) într- o b) într-un c) dintr-o d) dintr-un 7) .... tufiş, a fugit un iepuraş speriat. a) într- o b) într- un c) dintr-o d) dintr-un 8) Am luat haine curate ... dulap. a) într- o b) într- un c) dintr-o d) dintr-un

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?