1) Dreptunghiul are laturile opuse ... a) neparalele b) de lungimi diferite c) paralele d) concurente 2) Mediatoarele laturilor dreptunghiului sunt ... a) axe de simetrie b) congruente c) paralele d) segmente 3) Dreptunghiul are toate unghiurile ... a) ascuțite b) drepte c) obtuze d) necongruente 4) Dreptunghiul are diagonalele ... a) congruente b) paralele c) necongruente 5) Diagonalele dreptunghiului ... a) se înjumătățesc b) nu se înjumătățesc c) sunt paralele 6) Figura din imagine este ... a) un pătrat b) un romb c) un trapez isoscel d) un dreptunghi 7) ABCD este un dreptunghi cu AB= 8 cm. DC are lungimea de ... a)  5 cm b) 13 cm c) 7 cm d) 8 cm 8) Perimetrul dreptunghiului din imagine este egal cu ... a) 13 cm b) 20 cm c) 26 cm d) 40 cm 9) Aria dreptunghiului din imagine este egală cu ... a) 20 cm2 b) 40 cm2 c) 13 cm2 d) 26 cm2 10) Dacă AC + BD = 26 cm atunci BO = ? cm a) 6,2 cm b) 6,5 cm c) 40 cm2 d) 13 cm

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?