1) Agroecosistemele se mai numesc și : a)  ecosisteme acvatice b) ecositeme agricole 2) Agroecosistemele au luat naștere prin: a) defrişarea pădurilor b) alunecări de teren c) pășunatul excesiv 3) Este un mediu antropizat: a) oraș b) sat de munte c) sat de câmpie 4) Este un mediu antropic: a) oraș b) sat de munte c) sat de câmpie

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?