True: 123+125=248, A + 239 = 407 A = 168,  976 - 433 = 543, False: 123 + 125 = 148, A + 239 = 407 A = 646, 976 - 243 = 433,

Adunări și scăderi 0 - 1000

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?