1) Din ce l-a făurit Geppetto pe Pinocchio? a) b) c) d) 2) Ce îi creștea lui Pinocchio atunci când mințea? a) b) c) d) 3) Cine i-a dat viață marionetei? a) b) c) d)

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?