Credința - este adeziunea totală şi liberă a spiritului omenesc la Dumnezeu, la tot ce a descoperit El Bisericii Sale., Nădejdea - e încrederea că vom ajunge la fericirea veşnică şi nu vom fi lipsiţi de mijloacele necesare mântuirii, pe baza făgăduinţei divine care se consolidează cu ajutorul harului., Iubirea - este virtutea prin care se realizează cea mai deplină legătură cu Dumnezeu şi prin Dumnezeu, cu întreaga creaţie.(Gal. 5,14), Dreptatea - reglementează raportul creştinilor cu Dumnezeu, cu semenii şi a omului cu sine însuşi, cerându-se îndeplinirea datoriilor faţă de toţi.(Evr. 1,8), Libertatea - este aderarea voluntară la poruncile lui Dumnezeu sau la respingerea lor., Pacea - e împăcarea omului cu Dumnezeu, cu semenii şi cu sine însuşi.  , Sfințenia - este starea de curăţie spre care ar trebui să tindă tot creştinul.,

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?