......duminică am fost la bunici. - Intr-o, Mă plimbam .... pădure. - Printr-o, Cățelul meu era ....coș. - Într-un, .... scorbură a ieșit o veveriță. - dintr-o, Colegul meu s-a plimbat .... magazin. - printr-un, Iepurele a ieșit ... joben. - dintr-un,

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?