Aptitudinile - Înclinațiile tale naturale, Abilitățile - Priceperile, capacitățile de a face anumite lucruri, Calitățile - Însușirile pe care le ai, mai mult sau mai puțin dezvoltate, Interesele - Preferințele pentru anumite domenii sau activități, Aspirațiile - Dorințele, năzuințele de viitor, Valorile - Lucrurile importante care îți ghidează comportamentul,

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?