1) Textul în care sunt transmise informații. a) text nonliterar b) text literar 2) Textul în care autorul creează un univers imaginar. a) text literar b) text nonliterar 3) Textul în care limbajul este expresiv. a) text literar b) nonliterar 4) Textul în care limbajul este clar și mesajul este unic. a) text nonliterar b) text literar 5) Textul în care apare realitatea. a) text nonliterar b) text literar 6) Textul în care intervine ficțiunea. a) text literar b) text nonliterar 7) Știrea de ultimă oră este... a) text nonliterar b) text literar 8) Afișul este text... a) nonliterar b) literar 9) Rețeta de prăjitură este text... a) nonliterar b) literar 10) Viscolul de Vasile Alecsandri este text... a) literar b) nonliterar

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?