Claritatea - algoritmul să fie precis definit, să prezinte clar şi fără ambiguităţi toate etapele care trebuie parcurse până la obţinerea soluţiei., Finitatea - algoritmul să fie format dintr-un număr finit de paşi, prin executarea cărora să se ajungă la rezolvarea problemei şi obţinerea rezultatelor., Algoritmul - reprezintă o secvenţă finită de operaţii, ordonată şi complet definită care pornind de la datele de intrare produce rezultatele., Eficienţa - etapele care compun algoritmul trebuie alese astfel încât soluţia problemei să fie obţinută după un număr minim de paşi., Operatori aritmetici (matematici) - *, /, +, -, MOD, DIV, Operatorii - desemnează operaţiile care se execută asupra operanzilor., Operatorul MOD - returnează restul împărţirii a două numere naturale., Universalitatea - algoritmul trebuie să permită rezolvarea unei clase de probleme, care sunt de acelaşi tip şi care diferă între ele numai prin datele de intrare., Operand-ul - poate fi o constantă, o variabilă, sau o expresie încadrată între paranteze rotunde., Data - este un model de reprezentare a algoritmilor, accesibil calculatorului, cu care se poate opera pentru a obţine informaţii., Tipuri de operatori - operatori aritmetici, operatori relaţionali, operatori logici, Operatori relaţionali (de comparaţie) - =, <>, <, >, <=, >=, Operatori logici - AND, OR, NOT, Expresia - este o combinaţie validă de operatori şi operanzi., Operatorul DIV - returnează câtul împărţirii a două numere naturale., Tipul datei - reprezintă apartenenţa datei la o anumită clasă de date, căreia îi corespunde un anumit model de reprezentare internă.,

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?