Creează lecții mai bune mai repede
1) משהו שהתחדש לי השיעור 2) ?למה לדעתי הנושא שלמדנו חשוב 3) בזכות השיעור, אני יודעת ש.. 4) שאלה שעלתה לי במהלך השיעור 5) מה היה לי מעניין בשיעור? 6) האם אני מרגישה שהבנתי מה המורה לימדה? הסבירי מדוע 7) מה הייתי רוצה ללמוד בנושא בשיעור הבא? 8) איחול להמשך היום:

מה למדתי השיעור?

Comutare șablon

Activități interactive

Clasament

Deschide caseta este un șablon deschis. Nu generează scoruri pentru un clasament.

Activități similare din Comunitate

Comutare șablon

Activități interactive