1) În Vechiul Testament, Sfânta Treime Se revelează încă de la crearea lumii. Care dintre următoarele versete se referă la aceasta? a) ”Să ne pogorâm și să amestecăm limbile lor!” b) ”Să facem om după chipul și asemănarea Noastră!” c) ”Iată că Adam S-a făcut ca Unul din Noi, cunoscând binele și răul.” 2) Cui i S-a arătat Dumnezeu sub chipul a trei îngeri în trup? a) apostolului Pavel; b) patriarhului Avraam; c) prorocului Isaia. 3) Care dintre cele trei religii monoteiste aparține evreilor? a) iudaismul; b) creștinismul; c) islamismul. 4) La Botezul Domnului, Duhul Sfânt Se arată lumii în chip de: a) nor luminos; b) porumbel; c) limbi ca de foc. 5) Când prăznuim sărbătoarea Sfintei Treimi în calendarul creștin-ortodox? a) în duminica de Rusalii; b) în ziua de după Rusalii; c) la Schimbarea la Față. 6) ”Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată”. Descoperirea lui Dumnezeu în Treime arată: a) -grija și iubirea Sa față de lume; b) - faptul că Dumnezeu Se arată de fiecare dată; c) -nici una dintre cele de mai sus. 7) În prima carte a Bibliei, prin versetul ”Să facem om după chipul și asemănarea Noastră”, înțelegem: a) -existența mai multor Persoane divine; b) -sfatul îngerilor cu Dumnezeu; c) -îngerii îi înalță lui Dumnezeu întreită cântare. 8) Care dintre următoarele expresii nu-L desemnează pe Dumnezeu în Trei Persoane? a) Sfânta Treime; b) Tatăl, Fiul și Sfântul Duh; c) Domnul de viață Făcătorul. 9) Cine este reprezentat în chip de nor în citatul scripturistic: ”Și s-a făcut un nor care îi umbrea, iar un glas din nor a venit zicând: Acesta este Fiul Meu Cel iubit, pe Acesta să-L ascultați!”(Marcu 9,7) a) Dumnezeu Tatăl  b) Dumnezeu Fiul c) Dumnezeu Sfântul Duh

Descoperirea Sfintei Treimi în istoria biblică

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?