Creează lecții mai bune mai repede
1) Reprezintă totalitatea oamenilor care trăiesc pe un anumit teritoriu: a) localitatea b) populația c) naționalitatea 2) Clasificarea populației în funcție de vârstă: a) femei și bărbați b) rurală și urbană c) copii, tineri, adulți, bătrâni d) români, maghiari, sași, romi etc. 3) Clasificarea populației în funcție de sex: a) femei și bărbați b) rurală și urbană c) copii, tineri, adulți, bătrâni d) români, maghiari, sași, romi etc. 4) Clasificarea populației în funcție de naționalitate: a) femei și bărbați b) rurală și urbană c) copii, tineri, adulți, bătrâni d) români, maghiari, sași, romi etc. 5) Clasificarea populației în funcție de tipul de așezare în care domiciliază: a) femei și bărbați b) rurală și urbană c) copii, tineri, adulți, bătrâni d) români, maghiari, sași, romi etc. 6) Populația dintr-o anumită localitate formează: a) o comunitate b) o naționalitate c) o așezare 7) Un grup de oameni care au aceeași limbă și aceeași cultură spunem că au aceeași: a) comunitate b) naționalitate c) așezare 8) Așezările rurale le întâlnim: a) în sate b) în orașe 9) Așezările urbane le întâlnim: a) în sate b) în orașe 10) Domeniul principal de activitate a oamenilor este agricultura: a) în sate b) în orașe 11) Oamenii lucrează în instituții publice, fabrici, comerț, transporturi, educație, cultură etc. : a) în sate b) în orașe 12) Localitatea în care a fost înregistrată nașterea mea reprezintă: a) comunitatea natală b) regiunea natală c) localitatea natală 13) Orizontul local al localității natale face parte: a) dintr-o așezare b) dintr-o comunitate c) dintr-o regiune 14) Mai multe regiuni care se învecinează formează împreună: a) teritoriul național al României b) teritoriul internațional al României c) teritoriul intercultural al României 15) Cu cât spațiul geografic este mai mare, cu atât dimensiunea și numărul elementelor reprezentate pe hartă vor fi: a) mai mari b) mai mici c) mai interesante

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive