Viaţa omului - Timpul dăruit de Dumnezeu pentru a ajunge la asemănarea cu El., Asemănarea cu Dumnezeu - Se câștigă cu efort personal, dar și cu harul Său., Sfinţii - Au dobândit veșnicia alături de Dumnezeu, pentru că au trăit viața pământească în duhul învățăturii lui Hristos., Har, credință și fapte bune - Asemănarea omului cu Dumnezeu se dobândește prin:, Omul - Creat ca ființă care gândește, are sentimente, voință și libertate morală., Chipul lui Dumnezeu în om - Se referă la prezența în om a gândirii, a sentimentelor, a voinței și a libertății morale., Voia liberă a omului - Dumnezeu nu obligă pe nimeni să Îi semene. El respectă:,

Viaţa omului şi asemănarea cu Dumnezeu, prof. Simona Necşoiu, exerciţiu realizat pentru platforma red-religie.ro

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?