1) Identifică un stat european care nu are ca formă de guvernământ monarhia. a) b) c) d) e) f) 2) Relieful vulcanic nu este caracteristic unei zone dintre cele de mai jos a) Masivul Central Francez b) Munții Caucaz c) Munții Carpați d) Munții Apenini e) Munții Scandinaviei f) Ins. Islanda 3) Alegeți zona de vărasare a fluviului Po/Pad reprezentată pe una din hărțile de mai jos  a) b) c) d) e) f) 4) Asociați unul din fluviile reprezentate mai jos cu orașul-capitală al statului reprezentat pe hartă a) b) c) d) e) f) 5) Climatul subpolar este caracteristic asociației vegetale reprezentate intru-una dintre imaginile de mai jos a) b) c) d) e) f)

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?