1) Viața omului este timpul dăruit de Dumnezeu pentru: a) a ne distra; b) a ne îmbogăţi; c) a ajunge la asemănarea cu El; d) a strânge cât mai multe bunuri materiale. 2) Aranjează citatul scripturistic de la Ioan 3,16 şi vei descoperi motivul creaţiei lumii, dar şi al întrupării Mântuitorului. a) 1,3,2,4; b) 3,4,1,2; c) 4,3,2,1; d) 1,2,4,3. 3) Cei care au dobândit veșnicia alături de Dumnezeu, pentru că au trăit viața pământească în duhul învăţăturii lui Hristos sunt: a) bunicii; b) îngerii; c) sfinţii; d) copiii. 4) Asemănarea cu Dumnezeu și viața veșnică se câștigă cu: a) credinţă şi fapte bune; b) har şi fapte bune; c) efort personal, dar și credinţă; d) efort personal, dar și cu harul Său, prin Sfintele Taine. 5) Omul este creat după: a) asemănarea lui Dumnezeu; b) chipul lui Dumnezeu; c) asemănarea îngerilor. 6) Chipul lui Dumnezeu în om se referă la: a) trăirile cele mai frumoase ale omului; b) frumuseţea fizică a omului; c) însușirile sufletului uman: rațiune, voință, simțire d) sentimentele cele mai înalte ale omului. 7) Dobândirea asemănării omului cu Dumnezeu, presupune: a) frumuseţea şi perfecţiunea fiinţei umane; b) ajutor din partea lui Dumnezeu și efort personal; c) prezența în om a gândirii, a sentimentelor, a voinței și a libertății morale; d) existenţa unor puteri fizice deosebite. 8) Cuvintele chip și asemănare apar pentru prima dată în Biblie în cartea Facerii. (Facere 1, 26-27). Pune în ordine versetele scripturistice care s-au amestecat! a) 1,3,5,2,4; b) 1,4,2,5,3; c) 2,3,5,4,1; d) 3,5,2,1,4. 9) Bifează numai enunţul corect: a) Toţi suntem făcuţi după chipul lui Dumnezeu şi chemaţi la asemănarea cu El, la sfinţenie; b) Toţi suntem făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu şi chemaţi la sfinţenie; c) Nu toţi suntem făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu şi chemaţi la sfinţenie;

VII.1. Viaţa omului şi asemănarea cu Dumnezeu, Prof. Simona Necşoiu, exerciţiu realizat pentru platforma red-religie.ro

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?