Creează lecții mai bune mai repede
√63 - 2√27 + 3√12 - 5√48 + 2√147 =, 45√7 + 123√3-315 - 15√7 + 3 {-4√3 + 5 [2√7 + 3 (3√3-7)]}=, 4√2 - (√ 486-√294): √3- (√126-√350): √7=, -√3 - (2√675-5√192) :( 2√5 2 )=, 168 - √98 (3√242-5√32 + 3√50-2√128)=, 32√3 + 56√7 - √32 {√96- [√126-√8 (√63 + √28)]}=, √2 - (√8 + √3) - (√48 + 2√8):4=, 13√7 - 5√35: √5-6√21: (-2√3) + 5√7=, -50 - 1, (6) √5 · (-3√20)=,

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive