1) În următoarea pereche de cuvinte ELEV- ȘCOLAR există o relație semantică de: a) sinonim b) antonim c) paronim d) omonim e) regionalism f) cacofoni 2) În următoarea pereche de cuvinte DRUM- STRADĂ există o relație semantică de: a) regionalism b) omonim c) paronim d) neologism e) cacofoni f) sinonim 3) În următoarea pereche de cuvinte SPRIJIN- AJUTOR există o relație semantică de: a) sinonim b) omofoan c) antonim d) arhaism e) paronim f) omograf 4) În următoarea pereche de cuvinte EDUCAȚIE- INSTRUIRE există o relație semantică de: a) regionalism b) antonim c) arhaism d) paronim e) neologism f) sinonim 5) Sinonimul cuvântului FECIOR este a) cilindru b) copil c) flăcău d) nou-născut e) școlar f) adolescent 6) Sinonimul pentru cuvântul PROFESOR este a) lumina b) dascăl c) catedră d) Marian e) discipol f) culoar 7) Sinonimul pentru cuvântul EPISTOLĂ este a) scrisoare b) toate c) încredere d) țoale e) revier f) larvă 8) Sinonimul cuvântului CREDINȚĂ este a) speranță b) citire c) învățătură d) dictare e) convingere f) scriere 9) În următoarea pereche de cuvinte MARE- MIC există o relație semantică de: a) omonim b) antonim c) sinonim d) regionalism e) paronim f) jargon 10) În următoarea pereche de cuvinte ÎNALT- SCUND există o relație semantică de: a) antonim b) sinonim c) paronim d) omonim e) paronim f) regionalism 11) În următoarea pereche de cuvinte GRAS- SLAB există o relație semantică de: a) paronim b) antonim c) regionalism d) jargon e) pleonasm f) cacofonie 12) În următoarea pereche de cuvinte PREZENT- ABSENT există o relație semantică de: a) cacofonie b) jargon c) arhaism d) cuvinte polisemnatice e) neologism f) antonim 13) Antonimul cuvântului SPERANȚĂ este a) citire b) călcâi c) decepție d) umăr e) recepție f) amărăciune 14) Antonimul cuvântului CURAT este a) adânc b) imaculat c) toreador d) murdar e) alambicat f) ușor 15) Antonimul cuvântului DIFICIL este  a) teatru b) urcuș c) facil d) ușor e) lung f) liric 16) Antonimul cuvântului LUMINĂ este  a) noapte b) luminiș c) aprins d) întuneric e) furiș f) stins 17) În următoarea pereche de cuvinte HIT- ȘLAGĂR există o relație semantică de: a) pleonasm b) neologism c) paronim d) sinonim e) arhaism f) antonim 18) În următoarea pereche de cuvinte LIVE- DIRECT există o relație semantică de: a) cuvinte polisemantice b) antonim c) arhaism d) pleonasm e) sinonim f) neologism 19) În următoarea pereche de cuvinte WEEK END- SFÂRȘIT DE SĂPTĂMÂNĂ există o relație semantică de: a) jargon b) neologism c) pleonasm d) sinonim e) cacofonie f) arhaism 20) Perechea neologismului SHOW, din limba română, este: a) circ b) afiș c) spectacol d) teatru e) actor f) scenă 21) Următoarea serie de cuvinte sunt arhaisme: a) ostaș, voievod, orășean b) sud, vest, nord c) rege, regină, coroană, casă d) haiduc, turc, rege, profesor e) țar, jilț, voievod f) prodigios, grandios, suliță 22) În următoarea pereche de cuvinte BLID- FARFURIE există o relație semantică de: a) neologism b) pleonasm c) cacofoni d) antonim e) ononim f) arhaism 23) În următoarea pereche de cuvinte IOBAG- țăran (obligat să muncească pe feude) există o relație semantică de: a) arhaism b) neologism c) sinonim d) antonim e) regionalism f) omonim 24) În următoarea pereche de cuvinte SPĂTAR- DREGĂTOR există o relație semantică de: a) omonim b) pleonasm c) arhaism d) antonim e) cacofonie f) jargon 25) În următoarea pereche de cuvinte BARABULE- CARTOFI există o relație semantică de: a) omonim b) regionalism c) paronim d) pleonasm e) jargon f) antonim 26) În următoarea pereche de cuvinte GOST- OASPETE există o relație semantică de: a) omograf b) antonim c) jargon d) omofon e) neologism f) regionalism 27) În următoarea pereche de cuvinte MARVE- ANIMALE există o relație semantică de: a) pleonasm b) jargon c) antonim d) regionalism e) cacofonie f) neologism 28) În următoarea pereche de cuvinte ORAR- ORAL există o relație semantică de: a) neologism b) paronim c) pleonasm d) sinonim e) arhaism f) sinonim 29) În următoarea pereche de cuvinte FAMILIAL- FAMILIAR există o relație semantică de: a) cacofonie b) antonime c) arhaisme d) jargon e) neologisme f) paronim 30) În următoarea pereche de cuvinte DELEGAT-DERGLAT există o relație semantică de: a) paronim b) sinonim c) antonim d) regionalism e) sinonim f) antonim 31) În următoarea pereche de cuvinte O DATĂ- ODATĂ există o relație semantică de: a) reginalism b) omonim c) sinonim d) arhaism e) antonim f) neologism 32) În următoarea pereche de cuvinte SAU- S-AU există o relație semantică de: a) antonim b) paronim c) sinonim d) arhaism e) neologism f) omonim 33) În următoarea pereche de cuvinte ȘOPTEȘTE ÎNCET există o relație semantică de: a) arhaism b) pleonasm c) cacofonie d) neologism e) regionalism f) sinonime 34) În următoarea pereche de cuvinte RĂCHIE- ȚUICĂ există o relație semantică de: a) paronim b) antonim c) regionalism d) neologism e) pleonasm f) cacofonie 35) Antonimul cuvântului LARG este a) dar b) lejer c) speranță d) strâmt e) dur f) sprijin 36) În următoarea pereche de cuvinte URCAȚI SUS există o relație semantică de: a) pleonasm b) regionalism c) arhaism d) jargon e) neologism f) sinonim 37) În următoarea pereche de cuvinte VAR- V-AR există o relație semantică de: a) jargon b) pleonasm c) omonim d) regionalism e) sinonim f) antonim 38) În următoarea pereche de cuvinte ȚIPĂ TARE există o relație semantică de: a) cacofoni b) pleonasm c) sinonim d) regionalism e) neologism f) antonim 39) În următoarea pereche de cuvinte DUNĂ- PLAPUMĂ există o relație semantică de: a) regionalism b) ominim c) jargon d) cuvinte polisemantice e) antonim f) paronim 40) În următoarea pereche de cuvinte ENERVA- INERVA există o relație semantică de: a) sinonim b) paronim c) antonim d) jargon e) pleonasm f) arhaism 41) Următoarea serie de cuvinte sunt neologisme: a) soare, lună, apus b) busines, broker, hard, stres c) profesor, cartofi, circ d) ciubuc, rest, card e) școală, mare, doar f) mouse, pisică, șoricel, tricou 42) Următoarea pereche de cuvinte este un PLEONASM: a) nul- zero b) atlas- atras c) alb-negru d) elev- școlar e) coboară jos f) odată- o dată 43) În următoarea pereche de cuvinte SPERANȚĂ- NĂDEJDE există o relație semantică de: a) arhaisme b) neologisme c) sinonime d) paronime e) antonim f) jargon 44) În următoarea pereche de cuvinte NEA- NE-A există o relație semantică de: a) arhaism b) omonim c) sinonim d) antonim e) neologism f) pleonasm 45) În următoarea pereche de cuvinte ARIPI PICTATE există o relație semantică de: a) cacofonie b) arhaism c) neologism d) sinonim e) antonim f) jargon 46) În următoarea pereche de cuvinte AVAR- GALANT există o relație semantică de: a) paronim b) omofon c) sinonim d) jargon e) antonim f) omonom 47) În următoarea pereche de cuvinte AVANSAȚI ÎNAINTE există o relație semantică de: a) sinonime b) pleonasm c) paronime d) arhaisme e) antonime f) neologisme 48) În următoarea pereche de cuvinte CA COLEG există o relație semantică de: a) paronim b) cacofonie c) pleonasm d) jargon e) sinonim f) antonim 49) În următoarea pereche de cuvinte ȘORȚ- SOȚ există o relație semantică de: a) neologism b) arhaism c) pleonasm d) sinonim e) antonim f) jargon 50) Sinonimul cuvântului BELETRISTICĂ este a) liric b) imaginație c) știință d) dramatic e) literatură f) epic 51) În următoarea pereche de cuvinte VESELĂ (obiect)- VESELĂ (stare) există o relație semantică de: a) arhaism b) omonim c) paronim d) antonim e) neologisme f) sinonim 52) În următoarea pereche de cuvinte NOBEL- BOIER există o relație semantică de: a) arhaism b) omonim c) paronim d) omofon e) omograf f) jargon 53) În următoarea pereche de cuvinte TACIT- TOCIT există o relație semantică de: a) neologism b) arhaism c) antonim d) pleonasm e) sinonim f) regionalism

Relații semantice: sinonime, antonime, neologisme, arhaisme, regionalisme, paronime, omonime, pleonasme, cacofoni

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?