1) Textul dramatic e alcătuit din: a) acte, scene, tablouri b) capitole c) secvențe poetice d) volume 2) Vocea autorului în textul dramatic e: a) actorul b) eul liric c) naratorul d) dramaturgul 3) Tip de structură textuală: a) epitet b) eul liric c) narator d) dialogată 4) indicații scenice a) eul liric b) actul c) replică d) interne 5) recompensele actorilor a) aplauze b) indicații scenice c) dialog d) narator 6) lista personajelor a) didascalie b) act c) scenă d) dialog 7) Poți părăsi sala între: a) tablouri b) acte c) scene d) aplauze 8) Mijloace de caracterizare a personajelor dramatice a) interne b) directe c) externe d) funcționale

Trăsături ale textului dramatic

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?