Pentru a intra în comuniune cu Dumnezeu trebuie, în primul rând, să-L cunoaștem, așa cum spune Mântuitorul: „Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, Singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (Ioan 17, 3). Selectează răspunsul corect! Revelația divină reprezintă: ____ Revelația divină este acțiunea prin care Dumnezeu dorește să ni se descopere. Alege modalitatea prin care Dumnezeu se descoperă oamenilor.____ Dumnezeu este izvorul iubirii și Se descoperă continuu oamenilor. În istoria mântuirii, El Se arată omului: ____ Dumnezeu i-a călăuzit pe evrei spre mântuire prin profeții și prin legea mozaică. Identifică trei profeți ai Vechiul Testament: ____

Descoperirea lui Dumnezeu- clasa a XI-a red-religie.ro

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?