1) În ce an a fost publicată ,, Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung? '' a) 1521; b) 1512; c) 1520. 2) Ce înseamnă termenul ,, ETNOGENEZA ''? a) procesul de formare a poporului român și a limbii române; b) proces de latinizare a limbii române; c) proces de romanizare a limbii române 3) Diaconul Coresi a fost:   a) traducător; b) tipograf; c) editor. 4) Cui i se datorează arta oratoriei religioase?   a) mitropolitului Antim Ivireanul; b) mitropolitului Dosoftei; c) mitropolitului Varlaam. 5) Cine a scris Letopisețul Țării Moldovei? a) Grigore Ureche; b) Miron Costin; c) Dimitrie Cantemir. 6) L a ce anume se referă la terminologia ,, umanioarele ''? a) limbile clasice: latina și greaca; b) cărți de dimensiuni reduse; c) tipografii. 7) Cine a avut rolul de îndrumător la revistei ,, DACIA LITERARĂ ''? a) Costache Negruzzi; b) Vasile Alecsandri; c) Mihail Kogălniceanu. 8) Care este anul apariției revistei ,,Dacia literară’’? a) 30 ianuarie 1840; b) 30 septembrie 1840; c) 30 ianuarie 1841. 9) Care erau îndemnurile lui Ion Heliade-Rădulescu, adresate tinerilor? a) ,, să scrieți cât veți putea și cum veți putea ''? b) ,, nu e vreme de scris, e vreme de critică ''? c) ,, traduceți cât puteți de mult ''. 10) Care au fost principiile promovate de revista ,,Dacia literară’’? a) Combaterea imitației și a traducerilor mediocre; b) Promovarea literaturii europene; c) ,, Traducerile nu fac o literatură ''. d) Promovarea unei literaturi originale. 11) Articolul ,, lntroducție '' din revista Dacia Literară este considerat: a) primul manifest al romantismului din literatura română; b) primul manifest al iluminismului românesc; c) primul manifest al umanismului românesc.

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?