1) Primii oameni doreau să dobândească asemănarea cu Dumnezeu, fără Dumnezeu. Această îndepărtare de ascultarea și dragostea lui Dumnezeu, Izvorul vieții, nu le-a adus asemănarea, ci: a) Patima, slăbiciunea și moartea. b) Puterea și nemurirea. c) Dumnezeirea. d) Osânda veșnică. 2) Atunci se va împlini profeția Sfântului Proroc Isaia: „Morții Tăi vor trăi și trupurile lor vor învia!” (Isaia 26, 19). Conform Sfintei Scripturi, trupurile înviate vor avea anumite proprietăți: a) Vor învia întru slavă b) Nu vor păstra trăsăturile fizice care să facă posibilă o identificare reciprocă c) Vor fi nestricăciose d) Vor fi nematerialnice 3) Sir Isaac Newton spunea: „Dacă eu pot face așa ceva, atunci și Dumnezeu, care a făcut lumea și oamenii, poate să adune la sfârșitul vremurilor toate particulele corpului nostru și să-l învie!” După învierea de obște va avea loc: a) Judecata de apoi. b) Pogorârea Duhului Sfânt c) Judecata particulară d) A doua venire a lui Hristos

CREDINȚA ÎN ÎNVIERE ȘI VIAȚA VEȘNICĂ

Tema

Fonturi

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?