Și într-unul Domn Iisus Hristos,, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii., Lumină din Lumină,, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut;, Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut., Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om., Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, şi a pătimit şi S-a îngropat., Şi a înviat a treia zi, după Scripturi., Şi S-a înălţat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui., Şi iarăsi va să vină cu slavă,, să judece viii şi morţii,, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit..

Simbolul credinței - articolele 2-7

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?