1) Textul descriptiv nonliterar are capacitatea de a impresiona cititorul? a) da b) nu 2) Textul descriptiv nonliterar utilizează cuvintele cu sensul lor figurat? a) da b) nu 3) Descrierea nonliterară îmbogățește imaginația copiilor? a) nu b) da 4) Anunțul poate reprezenta un text descriptiv nonliterar? a) nu b) da c) posibil 5) În descriptivul nonliterar predomină grupul nominal? a) da b) nu 6) Scopul unui text descriptiv nonliterar este cel informativ. a) da b) nu 7) Textul nonliterar reprezintă un fragment dintr-o poveste. a) nu b) da 8) Textul nonliterar redă aspecte din realitate. a) da b) nu 9) Textul descriptiv nonliterar este lipsit de expresivitate. a) nu b) da 10) Ghidul turistic reprezintă un text descriptiv nonliterar. a) da b) nu

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?