Corect: emițătorul trebuie să utilizeze corect literele, se folosesc cu atenție semnele de punctuație, atitudine responsabilă cu privire la mesaj, folosește un vocabular adecvat, folosește formele de politețe, mesajul să fie ușor de citit, mesajul trebuie să fie bine gândit, Incorect: receptorul nu trebuie să cunoască semnificația semnelor utilizate, ideile din mesaj trebuie neglijate, nu se aplică un stil propriu, folosește regionalismele și expresiile populare, utilizează viitorul în loc de prezent, trebuie să nu fie corect, să fie inadecvat direcției de transmitere,

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?