Creează lecții mai bune mai repede
1) Formula genetică pentru un individ heterozigot a) AA b) Aa c) aa 2) Se manifestă caracterul recesiv a) AA b) Aa c) aa 3) Se manifestă caracterul dominant a) AA b) Aa c) aa 4) Formula genetică pentru un individ homozigot a) AA b) Aa c) aa 5) Tipul de păr ondulat se manifestă a) Dominant b) Semidominant c) Recesiv 6) Grupul de sânge AB apare prin: a) Dominanță b) Semidominanță c) Codominanță 7) Culoarea pielii se manifestă prin a) Polialelie b) Poligenie c) Gene alele

Transmiterea ereditară a unor caractere normale

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive