Constituția din 1866: cetățenia română acordată doar creștinilor, adoptată în timpul lui Carol I, vot cenzitar, alegători împărțiți în colegii electorale, domnul sancționează și promulgă legile, proprietatea - sacră și inviolabilă, adoptată în secolul XIX, Constituția din 1923: adoptată în timpul lui Ferdinand I, legifera desfiinţarea sistemului electoral cenzitar, proprietatea avea o funcţie socială, păstra 78 de articole din Constituția din 1866, constituție democratică din prima jumătate a secolului XX, insista asupra caracterului naţional şi unitar al statului, Constituția din 1938: adoptată în timpul Regelui Carol al II-lea, regim autoritar, vârsta de vot: 30 de ani, puterile Regelui erau sporite, miniştrii erau răspunzători pentru faptele lor în faţa Parlamentului, Constituția din 1948: prevederile economice prevalau asupra celor politice, pregătea trecerea către desființarea proprietății private, constituție totalitară din prima jumătate a secolului XX, Constituția din 1952: Constituţia construirii socialismului, încălca grav independenţa statului român, a doua constituție adoptată în regimul stalinist, Constituția din 1965: constituție adoptată în etapa național-comunistă, Republica Socialistă România, sublinia rolul conducător al P.C.R., revizuită în 1968 și 1974, Constituția din 1991: revizuită în 2003, constituție democratică din perioada postdecembristă, introducea Avocatul Poporului, președintele are rolul de mediator între puterile statului, inițiativa legislativă a cetățenilor,

Tema

Fonturi

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?