Creează lecții mai bune mai repede
1) 23 și 34 a) > b) < c) = 2) 66 și 76 a) = b) > c) < 3) 83 și 83 a) = b) < c) > 4) 48 și 98 a) > b) < c) = 5) 21 și 12 a) > b) < c) = 6) 70 și 72 a) > b) < c) = 7) 65 și 53 a) < b) = c) > 8) 43 și 54 a) = b) < c) > 9) 99 și 19 a) < b) > c) = 10) 74 și 74 a) > b) < c) =

Compararea numerelor naturale de la 0 la 100

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive