Creează lecții mai bune mai repede
1) Care imagine începe cu sunetul C?  a) b) c) d) e) f) 2) Care imagine începe cu sunetul n?  a) b) c) d) e) f) 3) Care imagine începe cu sunetul U?  a) b) c) d) e) f) 4) Care imagine începe cu sunetul i?  a) b) c) d) e) f) 5) Care imagine începe cu sunetul E? a) b) c) d) e) f) 6) Care imagine începe cu sunetul R? a) b) c) d) e) f) 7) Care imagine începe cu sunetul I? a) b) c) d) e) f) 8) Care imagine începe cu sunetul N? a) b) c) d) e) f) 9) Care imagine începe cu sunetul M? a) b) c) d) e) f) 10) Care imagine începe cu sunetul A? a) b) c) d) e) f)

Recapitulare (A, M, N, I, R, U, E, C)

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive