1) Găsește mulțimea cu 5 elemente a) b) c) 2) Unde sunt 5 bomboane? a) b) c) 3) Marchează doar cifra 5! a) b) c)

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?