Creează lecții mai bune mai repede
1) Cum se numesc numerele care se adună? a) factori b) termeni c) cifre 2) Cum se numește rezultatul adunării? a) produs b) sumă c) diferență 3) Cum se numește numărul din care scădem un alt număr? a) scăzător b) factor c) descăzut 4) Cum se numește numărul pe care îl scădem din alt număr? a) descăzut b) scăzător c) diferență 5) Cum se numește rezultatul scăderii? a) produs b) sumă c) diferență 6) Expresia ,, cu 30 mai multe...” ,dintr-o problemă, îmi sugerează în mod clar să efectuez operația de: a) înmulțire b) adunare c) scădere 7) Expresia ,, cu 25 mai mic decât...”, dintr-o problemă, îmi sugerează în mod clar să efectuez operația de: a) adunare b) înmulțire c) scădere 8) Numerele care se înmulțesc se numesc: a) factori b) termeni c) cifre 9) Rezultatul înmulțirii se numește: a) rest b) produs c) factor 10) Operația 3 x 5, scrisă ca o adunare de termeni egali este: a) 3+3+3+3+3 b) 5+5+5 c) 5x5x5

Terminologie matematică-test rapid-4.12.2020

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive