1) Energia vântului se numește : a) Energie termică b) Energie electrică c) Energie eoliană 2) Puterea apelor este folosită pentru producerea energiei electrice in : a) Termocentrale b) Hidrocentrale c) Sonda de petrol 3) Cărbunii, gazele naturale și petrolul sunt surse de energie : a) Regenerabile b) Neregenerabile c) Poluante d) Nepoluante 4) Puterea apelor, forța vântului și soarele sunt surse de enerigie : a) Neregenerabile b) Regenerabile c) Poluante d) Nepoluante 5) Carbunii, gazele naturale si petrolul sunt surse de energie prelucrate in : a) Hidrocentrale b) Termocentrale 6) Cărbunii sunt surse de energie neregenerabile, care se extrag din: a) Apă b) Pământ c) Aer 7) Sistem de oglinzi care transformă energia termică în energie electrică. a) Calorifer b) Aragaz c) Panou solar d) Moară de vânt

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?