1) Energia vântului se numește : a) Energie termică b) Energie electrică c) Energie eoliană 2) Puterea apelor este folosită pentru producerea energiei electrice in : a) Termocentrale b) Hidrocentrale c) Sonda de petrol 3) Cărbunii, gazele naturale și petrolul sunt surse de energie : a) Regenerabile b) Neregenerabile c) Poluante d) Nepoluante 4) Puterea apelor, forța vântului și soarele sunt surse de enerigie : a) Neregenerabile b) Regenerabile c) Poluante d) Nepoluante 5) Carbunii, gazele naturale si petrolul sunt surse de energie prelucrate in : a) Hidrocentrale b) Termocentrale 6) Cărbunii sunt surse de energie neregenerabile, care se extrag din: a) Apă b) Pământ c) Aer 7) Sistem de oglinzi care transformă energia termică în energie electrică. a) Calorifer b) Aragaz c) Panou solar d) Moară de vânt

ENERGIA ELECTRICĂ -Dumitrita Postolache

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?