INSPIRAŢIE: volumul cutiei toracice creşte, volumul plămânilor creşte, presiunea intrapulmonară este mai mică decât cea atmosferică, contracţia musculaturii respiratorii, activ, EXPIRAŢIE: volumul cutiei toracice revine la valorile iniţiale, volumul plămânilor revine la valorile iniţiale, presiunea intrapulmonară este mai mare decât cea atmosferică, relaxarea musculaturii respiratorii, pasiv,

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?