1) ........ a creat lumea pentru oameni, din iubire. a) Omul b) Teoria Big- Bang c) Dumnezeu d) Teoria evolutionista e) Teoria conspiratiei f) Teoria piramidelor 2) Lumea este ...... tuturor oamenilor, în care acestia trebuie sa traiasca în armonie. a) buna b) casa c) cartea d) informatia e) istoria f) creatia 3) Sfânta Scriptura este o colectie de carti sfinte scrise de proroci si apostoli sub inspiratia ... ..... . a) Bibliei b) poetilor c) scriitorilor d) Duhului Sfânt e) istoriei f) filosofica 4) Biblia cuprinde .... de carti, împartite în doua parti Vechiul Testament si Noul Testament. a) 33 b) 66 c) 45 d) 30 e) 35 f) 50 5) Toti suntem chemati sa devenim .... . a) pacatosi b) fiinte c) sfinti d) informaticieni e) literati f) roboti 6) .... ..... au vestit cuvantul Evangheliei tuturor popoarelor . a) Scriitorii b) Regizorii c) Sfintii Apostoli d) popoarelor e) domnitorii f) regii 7) Sfântul Apostol si Evanghelist .... a pictat prima icoana a Maicii Domnului. a) Matei b) Luca c) Ioan d) Marcu e) Vartolomeu f) Isaia 8) Sfintii Apostoli au început sa predice dupa .... ... ... . a) regi b) Pogorârea Sfântului Duh c) Biserica d) prigoana crestina e) sarbatoare f) Nasterea Domnului 9) ....... au vestit lumii împrejurarile Nasterii lui Mesia. a) Faraonii b) Regii c) Proorocii d) Scriitorii e) Cronicarii f) Oamenii 10) Pune literele în ordine si vei descoperi cum se mai numeste multumirea. N TR C I S U O T E N A a) ASEMANAREA b) INDOLENTA c) RECUNOASTERE d) RECUNOSTINTA e) OSTENEALA f) INCURSIUNE

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?